نظرسنجی دوره آموزشی توسعه صادرات با تمرکز بر کشور عراق
ویژه شرکت‌های زیرمجموعه ستاد اجرایی


بسمه‌تعالی
مدعوين محترم خواهشمند است به منظور بهبود برنامه های آتی ، به پرسش های زير پاسخ دهيد:


نحوه برگزاری

شماره عنوان عالی خوب متوسط ضعیف
1 مکان برگزاری
2 تاريخ برگزاری
3 زمان بندی سخنرانان
4 نحوه برخورد مسوولان اجرایی
5 نحوه اطلاع رسانی جهت حضور
6 نحوه و کیفیت پذيرايی
7 کيفيت پکيج اهدايی


کیفیت آموزشی سمینار

شماره عنوان عالی خوب متوسط ضعیف
8 بار علمی سخنران بخش تجارت با کشور عراق
9 بار علمی سخنران بخش صندوق ضمانت
10 بار علمی سخنران بخش بیمه پارسیان
11 نحوه برخورد مسوولان اجرایی
12 نحوه اطلاع رسانی جهت حضورنظر خود را در خصوص نحوه برگزاری و نقاط قوت و ضعف این برنامه تشریح نماییدپیشنهادات بهبود خود را بیان نمایید


موضوعات و سخنرانان پیشنهادی خود را برای برنامه های آتی بیان نماییدتلفن همراه: *  
 
 


Retype the CAPTCHA code from the image
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code